logoznak TAAT

Investice za poskytnuté služby

Platební karta

Povíme si, co vše je potřeba k přípravě celého vašeho zadání. Nejprve se seznámíme s projektovou dokumentací, dále se pak seznámíme s podklady z katastru. Díky těmto podkladům zjistíme, jaká vyjádření budou nezbytná a jaký bude rozsah náročnosti vyřízení stavební ohlášky nebo stavebního povolení.

Jak jsme si už v předchozím článku napsali, každé zadání má svá specifika. Je to například řešení inženýrských sítí, zda je máte na pozemku, pak je to nejlepší řešení a méně potřebných vyjádření. Pokud jsou některé sítě v komunikaci nebo vedoucí vedle komunikace je to už náročnější. Pokud budete místo chybějící kanalizace umisťovat ČOV (čističku odpadních vod), pak je více pracné dojít ke schválení a množství podkladů (projekt na čističku, hydrogeologický průzkum zaměřený na vsak vody z čističky) naroste tak i počet vyjádření.

Další nutné žádosti přibydou, pokud budete mít v domě komínové těleso nebo tepelné čerpadlo apod.

Pokud vaše parcela je nebo není zahrnuta do zemědělského půdního fondu (zjistíte z katastrálního výpisu). Pokud zahrnuta je, pak je potřeba vyjmutí z tohoto fondu na samotnou výstavbu i zpevněné plochy, dále se řeší, jak naložíte s ornicí, provádí se pedologický průzkum, řeší se protierozní opatření.

A samozřejmě existují i další specifika, která mohou ovlivnit náročnost získání stavebního povolení.

Ale abychom alespoň měli nějaký odrazový můstek, tak pokud bychom vzali v potaz, že nebude potřeba řešit nic nad rámec běžného stavebního povolení nebo stavební ohlášky (počet potřebných žádostí je v obou případech stejný), pak naše odměna bude ve výši:


24.680,-Kč za rodinný dům

Chci vyřízení na klíč.

Pokud chcete, můžete nám zadat za tuto orientační častku vyřízení na klíč a nebo můžete za třetinovou částku zadat čistě vyřízení inženýringu, což jsou veškerá vyjádření všech správců inženýrských sítí.


7.530,-Kč za rodinný dům

Chci dodat jen inženýring.

Uzavření spolupráce

Počet žádostí a potažmo i získaných vyjádření se pohybuje kolem 30 až 40, může se jednat i o více potřebných vyjádření. Ceny jsou vždy stanovené individuálně podle vašeho konkrétního zadání.

Cena je samozřejmě jiná, pokud půjde například čistě o zadání k povolení studny, garáže, či jiné doplňkové stavby, kdy je potřeba mnohem méně vyjádření a částka za vyřízení bude tedy mnohem nižší.

Méně náročný je i pasport staveb. Tedy jedná se v podstatě o legalizace staveb, které nejsou odsouhlaseny příslušným stavebním úřadem a jedná se tak o dodatečné povolení stavby.

Pokud máte takovou stavbu nad 25 m², je dobré ji legalizovat. Je jen otázkou času, kdy vás při kontrole leteckých map vyzve spádový katastrální úřad k vyjádření a zdůvodnění o jakou stavbu se jedná, jaký plní účel a proč není zapsána a zakreslena v katastrálních mapách.

Ještě na závěr bychom měli dodat, že některá vyjádření správců sítí jsou zpoplatněna. Tyto částky (jedná se o 150 – 400,-Kč) nejsou zahrnuty v naší odměně. Zpoplatnění je jen u některých správců, nikoli u všech.

Kontaktní formulář

© 2022, TAAT Consulting s.r.o
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, je bez předchozího souhlasu TAAT Consulting s.r.o zakázáno.

Provozovna:
Chlumecká 1539
198 00 Praha 14 - Kyje
T: +420 704 903 903
E: info@stavebniohlaska.cz