logoznak TAAT

Co je potřeba zajistit před výstavbou domu


Abychom vám usnadnili celý proces s tím, co je potřeba zajistit a na co vše se vyptat na stavebním úřadě, připravili jsme pro vás Ebook ke stažení a tisku. Můžete si tak dělat sami konkrétní poznámky a doplnění přímo do tohoto sešitu.

Sešit ke staženíStáhnout

Co zajistit

Návštěva stavebního úřadu

Územní plán obce

Nahlédněte do územního plánu obce, kde pozemek leží. Zjistíte, zda je určen pro výstavbu rodinného domu a zda v okolí nejsou plánovány smíšené či průmyslové zóny, které by Vám v budoucnu mohli znepříjemnit bydlení svým hlukem.

Procenta zastavitelnosti na parcele

Optejte se, kolik procent je určených na prostavbu z celkové výměry pozemku. Jde o to abyste věděli, jakou maximální plochu můžete zastavět na daném pozemku. Započítávají se všechny zastřešené stavby (dům, garáž, zahradní domek, zastřešená pergola), ale i zpevněné plochy (parkovací stání, chodníky).

Regulativa pro výstavbu

Zjistěte, jaká jsou regulativa obce (regulativa jsou omezení pro výstavbu např.: barva střešní krytiny, tvar střechy, uliční čára, maximální výška stavby apod).

Inženýrské sítě

Napojení na inženýrské sítě. Pokud máte u pozemku možnost napojení na elektřinu, vodu, kanalizaci, popřípadě plyn, je pak vše jasné. Ale pokud budete potřebovat na místo kanalizace splaškovou jímku nebo ČOV a na místo napojení na vodovodní řad bude chtít zbudovat kopanou nebo vrtanou studnu, optejte se na podmínky.

Optejte se i na podmínky napojení na tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely, pokud zamýšlíte i o těchto zdrojích tepla.

Možné zdroje hluku

Vyptejte se na možné zdroje hluku, nejen v současné době ale zda není plánován obcí, kde leží vaše stavební parcela nějaká výstavby, kde by pak možný zdroj hluku mohl nastat (při změně územního plánu dané obce). Může se jednat o nový komerční provoz se zvýšeným pohybem vozidel, předpokládané výroby v komerčním objektu, nově zbudovaná komunikace.

Archeologický průzkum

Zjistěte, zda bude nutné i vyjádření archeologů, památkářů. Někdy se může stát, že se vaše stavební parcela může nacházet v oblasti historických nalezišť. Pak bude nutné získat vyjádření ke stavbě i s následnými podmínkami. Jde většinou o přítomnost archeologa ve chvíli zemních prací, kdy je zahájena skrývka ornice a hloubení pasů pro základovou desku. V případě běžného nálezu se zapíše jen záznam o nálezu s tím, že možné další nálezy jsou „zakonzervovány“ základovou deskou. V případě výjimečného nálezu je stavba pozastavena a je nařízen průzkum pozemku.

Co je potřeba zajistit

Radonový průzkum na pozemku

Přes internet vyhledejte firmu, která se zabývá měřením radonu. Vyznačte na pozemku půdorys rodinného domu dřevěnými kolíky. S firmou se domluvte na měření a vyhotovení Zprávy o naměřeném radonovém indexu. Vyhotovení zprávy je trojmo, 1x stavební úřad, 1x Vy, 1x projektant.

Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek se provádí jednak za účelem zjištění podzemní vody pod terénem nebo zjištění podloží, které může být skalnaté. Zhotovení základové desky je pak časově i finančně náročnější.

Dále hydrogeologický posudek stanoví vsakovací poměry na pozemku. Každý stavebník musí prokázat, že zásak dešťových vod ze všech střech bude proveden na parcele. Podle propustnosti podloží se určí velikost zasakovací jámy.

Pokud plánujete ČOV (čističku odpadních vod i zde je nutné hydrogeologické posouzení.

Geodet
Geodetické zaměření

Vyhledání geodetické firmy přes internet, která provede přesné zaměření stavby na pozemku před a po výstavbě. Geodetický plán je nutný pro kolaudaci a zákres stavby u příslušného katastrálního úřadu. Dále geodet zaměří výškové rozdíly na parcele, její nerovnosti, skon. Výškové zaměření je důležité pro založení spodní stavby domu ale i ostatních staveb na pozemku.

Příprava IS (inženýrských sítí)

Pro zahájení stavby je nutné uzavřít smlouvy s dodavateli medií. K zahájení výstavby je minimálně dobré mít připravení napojení na elektřinu a vodu. Rozvaděč na 380/220 V a kohout na zdroj odběru vody.

Pak už záleží na tom, jaké přípojky inženýrských sítí máte na pozemku nebo které bude potřeba zhotovit jako náhradu sítě, která chybí.

Kontaktní formulář

© 2022, TAAT Consulting s.r.o
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, je bez předchozího souhlasu TAAT Consulting s.r.o zakázáno.

Provozovna:
Chlumecká 1539
198 00 Praha 14 - Kyje
T: +420 704 903 903
E: info@stavebniohlaska.cz