Seznam dotčených orgánů a institucí

 

Seznam dotčených orgánůK Vašemu záměru stavby rodinného domu se budou vyjadřovat dotčené orgány a instituce, které na základě Vaší žádosti vypracují svá stanoviska.

 

Seznam dotčených orgánů a institucí obdržíte na příslušném stavebním úřadě.

 

Počet dotčených orgánů a institucí se liší podle lokality, ve které jste koupili pozemek pro výstavbu rodinného domu.

 

Připravili jsme pro Vás formulář, ve kterém naleznete dole v zápatí seznam příloh, které je nutné připojit k žádosti.

 

Dobrá zpráva pro Vás je, že žádost vyplníte pouze jednou a budete měnit na žádosti pouze adresáta. Formulář naleznete v sekci pro oslovení dotčeného orgánu.

 

Žádosti zasílejte poštou doporučeně, abyste měli doklad o termínu odeslání a při urgenci tak můžete prokázat, kdy byla žádost odeslána. Obvykle se ale dotčené orgány vyjadřují v čas a to ve lhůtě 30 dnů od přijetí žádosti.

 

Některá vyjádření dotčených orgánů mohou být zpoplatněna (150 - 350,- Kč). Většina dotčených orgánů a institucí zasílá svoje vyjádření na Vámi uvedenou adresu.

 

V některých případech dotčený orgán či instituce neakceptují podání žádosti písemnou formou, ale výhradně elektronicky. Takovou žádost snadno vyřídíte z Vašeho počítače. Vyjádření jsou obvykle zasílána na Vámi uvedený E-mail.

V následující kapitole jsme sestavili seznam nejčastějších elektronických podání, který Vám usnadní vyhledání patřičné žádosti na webových stránkách dotčeného orgánu.

 

Zákonná lhůta pro vyjádření dotčeného orgánu či instituce, jak jsme si již řekli je 30 dnů. Nezapomeňte k této lhůtě přičíst dny, pro odeslání a obdržení žádosti poštou.

 

Pokud se dotčený orgán či instituce nevyjádří v zákonném limitu, urgujte Vaši žádost telefonicky, E-mailem nebo písemně.

Pokud by nedošlo k nápravě, máte možnost podat stížnost pro nečinnost k jeho nadřízenému.