Pracovníci stavebních úřadů

Úředníci na szavebním úřaduPři návštěvě stavebního úřadu s Vámi veškeré náležitosti bude projednávat pracovník stavebního úřadu, který má přidělenou lokalitu, ve které se nachází Váš pozemek.

 

Z praxe víme, že jednání úředníků se může značně lišit.

 

Pokud pracovník bude vstřícný, dá se říct, že budete mít o mnoho starostí méně.

 

Pokud je ovšem pracovník je nevstřícný, někdy se bohužel potkáte i s určitou dávkou arogance, nezbývá nic jiného, než i s takovým pracovníkem jednat, abyste dosáhli vydání stavebního povolení.

 

Bohužel tento pracovník jediný drží v ruce razítko, které Vám umožní vydání stavebního povolení a zahájení stavby.

 

Smutnou skutečností je fakt, že pokud podáte stížnost na takového pracovníka, bude se tím to zabývat Krajský úřad.

Ten má sice pravomoc takového pracovníka pokárat, udělit finanční sankci či jej odvolat z funkce, ale nemůže ze zákona suplovat rozhodnutí stavebního úřadu.

Stížností můžete dosáhnout toho, že celé stavební řízení bude předáno jeho kolegovi či kolegyni (sedící v jedné kanceláři nebo na stejném stavebním úřadu).

 

Stížnosti si ale především protáhnete značně časové období pro vydání stavebního povolení.

 

Víme, že je to smutné konstatování, ale praxe nám bohužel ukazuje, že je lepší nepříjemnému pracovníkovi vyhovět, než se s ním dostat do sporu s tím, že Vám může průběh stavební ohlášky nebo stavebního povolení ještě více znepříjemnit.

 

Díky Vašim znalostem, které zde získáte, budete mít možnost i jednání s nepříjemným pracovníkem snížit na minimum.

Pokud podáte a předložíte vše co je potřebné pro schválení stavební ohlášky či stavebního povolení nemá možnost takový úředník Vám nevyhovět.

 

Projekt rodinného domuVe chvíli kdy předložíte na stavebním úřadu všechny potřebné podklady, běží 40 dní lhůta k vyjádření stavebního úřadu k ohlášce. Tato lhůta je daná zákonem.

 

Stavebnímu úřadu předkládáte:

  • vyplněný tiskopis "Ohlášení stavby" (dvojmo-jedenkrát stavební úřad, jedenkrát Vy s tím že bude vyznačeno razítko podatelny nebo přijetí ohlášení stavby)
  • projektovou dokumentaci, 3 pare (včetně průkazu energetické náročnosti budovy a požární zprávy)
  • posudek měření radonového indexu
  • souhlasná stanoviska dotčených orgánů
  • souhlasná stanoviska vlastníků sousedních nemovitostí