Informace na stavebním úřadě

Pokud jste si vyhlédli parcelu pro stavbu rodinného domu, měli byste navštívit příslušný stavební úřad, kde zjistíte důležité informace ohledně Vašeho záměru koupi pozemku a výstavby rodinného domu.

Územní plán

Územní plán obcePřed návštěvou stavebního úřadu vytiskněte katastrální mapu s pozemkem, o který máte zájem.

 

Požádejte pracovníka stavebního úřadu o nahlédnutí do územního plánu (tento plán najdete i na obecním úřadě).

Katastrální mapa a číslo pozemku bude sloužit k určení polohy na územním plánu.

Tím se můžete přesvědčit, zda se jedná skutečně o pozemek určený pro bydlení - tedy k výstavbě rodinného domu.

 

Zaměřte se v územním plánu i na okolní zákresy, které jsou vždy barevně označeny.

Vysvětlivky k jednotlivým barvám najdete přímo v "Legendě na územním plánu".

 

Plochy určené pro obytnou výstavbu jsou obvykle označeny červeně, průmyslové areály jsou značeny modře apod.

 

Snadno tak zjistíte, zda například v budoucnu v blízkosti Vašeho pozemku nevyroste průmyslový areál, dálnice či silniční obchvat, který svým provozem znepříjemní vaše klidné bydlení.

Stejně tak to může být i u skladů kam mohou jezdit nákladní vozy v nepřetržitém provozu.

 

Další informaci kterou můžete získat, je zda se nejedná o záplavové území.

Legenda k územnímu plánu 

Další důležitá informace

Pracovníka stavebního úřadu se optejte i na prostavitelnost, která je z pravidla 30% určených na prostavbu z celkové výměry pozemku. Ale přesnou informaci získáte při návštěvě stavebního úřadu.

 

Regulativa obce

Jedním z podstatných podkladů jsou tzv. regulativa obce a hned si vysvětlíme co to vlastně regulativa jsou.

Regulativa určují ve své podstatě omezení při výstavbě. Například to může být jednotná barevnost střešní krytiny v celé obci. Pokud tedy obec vyžaduje například červenou střešní krytinu, musíte akceptovat takovou barvu.

 

Zvažujete-li například moderní styl rodinného domu s plochou střechou i to je nutné projednat, jelikož například malé obce se snaží zachovat venkovský ráz vzhledu a s plochou střechou souhlasit nebude.

 

Může to být i uliční čára kdy rodinné domy mají stejný odstup od hranice s příjezdovou komunikací. Stavbu tedy nelze umístit libovolně na pozemku, ale musíte respektovat toto omezení.

 

Seznam dotčených orgánů a institucí

Požádejte pracovníka stavebního úřadu o seznam dotčených orgánů a institucí, které se budou vyjadřovat k Vašemu stavebnímu záměru.

 

Pokud se Vám podaří zjistit vše, co jsme si napsali, ušetříte si tak čas opakovanými návštěvami stavebního úřadu.

Zároveň tak získáte informace, které souvisejí s vyhotovením projektové dokumentace pro stavbu rodinného domu s příslušenstvím.

 

V případě, že by pracovník nebyl vstřícný, zažádejte si o územně plánovací informaci. Tento formulář naleznete v sekci tiskopisy a formuláře.