Geodet a zaměření rodinného domu

Zaměření stavby na pozemkuNa první pohled by se mohlo zdát, že zaměření stavby geodetem na pozemku nijak nesouvisí se stavební ohláškou případně se stavebním povolením. Opak je však pravdou.

 

Stavbu je nutné nechat zaměřit geodetem před zahájením samotné výstavby rodinného domu, ať již stavíte svépomocí či realizujete výstavbu se stavební firmou.

Stavba na pozemku bude provedena jednak s ohledem na projektovou dokumentaci ale především zaměření stavby podle základního polohového bodového pole z údajů příslušného katastru geodetem, který vytyčí půdorys stavby.

 

Geodet toto měření provede znovu po dokončení stavby a vypracuje geodetický plán, který bude vyžadovat stavební úřad při kolaudaci a dále tento plán bude vyžadovat příslušné katastrální pracoviště, které provede na základě tohoto plánu zákres půdorysu rodinného domu do katastrálních map.